Hawaiiansk Tarmrening
Tarmrening
Tider och priser
Datum/Pris
Kontakt
Kontakt
Foto på tarmplack
Foto
Johan och Bärbel
Om oss
Auntie Margret
Historia
Nordenkuren
Norden
Erfarenheter från kursdeltagare
Erfarenhet
Vanliga frågor (FAQ)
Frågor1.)
Standardkur 7 dygn Villanueva del Rosario, Malaga kurs donation (9.000:-)

2.) Extra erbjudande om möjligt
Gratis "gall och leverkur". Värde 500:-.

Anti-Candida kuren +100:- Citricidal 34%
Parasitkuren kuren +350:- Pararizol Zeta
Parasitkuren kuren +300:- Pararizol
Jag önskar ta med barn, sambo, make, maka, syskon.
Jag önskar faktura för mitt företag. +2.000:-

3.)Jag kommer med
Bil/MC
Tåg/buss/flyg
Inte bestämmt mig än.

4.) Betala
Ta med kursavgiften.

5.) Förberedelser
De sista 2 dagarna för kuren, ät bara färsk frukt. Frukt är lättspjälkat för kroppen och det gör så att tömningarna kommer igång lätt och tryggt.

6.) Information
Ingenting på denna hemsida är avsedd för att diagnostisera, behandla eller bota någon form av fysiskt eller medicinska tillstånd. Om du har ett fysiskt eller medicinskt försämrat tillstånd, ska du kontakta och rådfråga din läkare om du kan fasta en vecka. Jag är införstådd med att följa de anvisningar jag får från centret. Jag är också införstådd med att "Nöjd kurgaranti" gäller fullbetalande och ordinarie tarmreningskur, gäller inte logi eller preparat och skall anmälas innan avfärd.

web page hit counter Copyright © 2017 Johan Wahlström, Sverige